HP Officejet 4500 Yardım

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Kullanım Kılavuzu

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-One

series

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif hakkı bilgileri

© 2009 Telif Hakkı Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Hewlett-Packard Company
bildirimleri

Bu belgede sunulan bilgiler önceden
bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Tüm hakları saklıdır. Telif hakları
yasalarında izin verilen durumlar
dışında, bu belgenin önceden Hewlett-
Packard şirketinin yazılı izin alınmadan
çoğaltılması, uyarlanması veya başka
bir dile çevrilmesi yasaktır.
HP ürün ve hizmetlerine ait yegane
garantiler, söz konusu ürün ve
hizmetlerle birlikte verilen koşullu
garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu
belgede yazılı hiçbir şey ek bir garanti
olarak yorumlanamaz. HP, burada
olabilecek teknik veya düzenleme
hatalarından veya eksikliklerden
sorumlu değildir.

Onaylar

Windows, Windows XP ve Windows
Vista, Microsoft Corporation
kuruluşunun ABD'de tescilli ticari
markalarıdır.
ENERGY STAR ve ENERGY STAR
markası ABD'de tescilli markalardır.

Güvenlik bilgileri

Yangın ya da elektrik çarpması riskini
azaltmak için, bu ürünü kullanırken her
zaman temel güvenlik önlemlerine
uyun.
1. Aygıtla birlikte gelen belgelerdeki tüm
talimatları okuyup anlayın.
2. Bu ürünü bir güç kaynağına
bağlarken mutlaka topraklanmış priz
kullanın. Prizin topraklanmış olup
olmadığını bilmiyorsanız, yetkin bir
elektrik teknisyenine başvurun.
3. Ürünün üzerinde yazan tüm uyarılara
ve yönergelere uyun.
4. Temizlemeden önce, bu ürünü
prizlerden çıkartın.
5. Bu ürünü suya yakın yerlerde veya
siz ıslakken kurmayın veya
kullanmayın.
6. Ürünü sağlam ve sabit bir yüzey
üzerine güvenli bir biçimde yerleştirin.
7. Ürünü, kimsenin basamayacağı veya
hat kablosunun üzerinden
atlamayacağı ve hat kablosunun zarar
görmeyeceği korumalı bir yere koyun.
8. Ürün normal şekilde çalışmazsa, bkz.

Sorun çözme

.

9. Ürünün içinde bakımı kullanıcı
tarafından yapılabilecek veya
onarılabilecek herhangi bir parça
bulunmamaktadır. Hizmet vermeyi
yetkili hizmet personeline bırakın.

Erişilebilirlik

Aygıt, engelli kişilerin aygıta erişimine
yardımcı olan bazı özelliklere sahiptir.
Görsel
Aygıt yazılımı, işletim sisteminizin
erişilebilirlik seçenek ve özelliklerinin
kullanımıyla, görmeyle ilgili engellere
veya düşük görme gücüne sahip
kullanıcılar için erişilebilir hale gelir.
Yazıcı yazılımı ayrıca, ekran
okuyucular, Braille alfabesi okuyucuları
ve sesten metne dönüştürme
uygulamaları gibi çoğu yardımcı
teknolojileri de destekler. Renk körü
olan kullanıcılar için, yazılım ve aygıt
kontrol paneli üzerinde kullanılan renkli
düğme ve sekmeler, uygun eylemi ifade
eden basit metin ve simge etiketlerine
sahiptir.
Hareket yeteneği
Hareket engelli kullanıcılar, aygıt
yazılımı işlevlerini klavye komutlarıyla
yürütebilirler. Yazılım; StickyKeys,
ToggleKeys, FilterKeys ve MouseKeys
gibi Windows erişilebilirlik seçeneklerini
de destekler. Aygıt kapakları,
düğmeleri, kağıt tepsileri ve kağıt
kılavuzları, kısıtlı güç ve erişime sahip
kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
Destek
Bu ürünün erişilebilirliği ve HP'nin ürün
erişilebilirliğine bağlılığı hakkında daha
fazla bilgi için lütfen

www.hp.com/

accessibility

adresindeki HP Web

sitesini ziyaret edin.
MAC OS X'e ait erişilebilirlik bilgileri için,

www.apple.com/accessibility

adresindeki Apple Web sitesini ziyaret
edin.