Pomoč HP Officejet 4500

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Uporabniški priročnik

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in- One

series

Uporabniški priročnik

background image

Informacije o avtorskih
pravicah

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Obvestila podjetja Hewlett-
Packard

Pridržujemo si pravico do spreminjanja
informacij v tem dokumentu brez
predhodnega obvestila.
Vse pravice pridržane.
Razmnoževanje, prirejanje ali
prevajanje tega materiala brez
predhodnega pisnega dovoljenja
podjetja Hewlett-Packard je
prepovedano, razen v primerih, ki jih
dovoljuje zakon o avtorskih pravicah.
Edine garancije za HP-jeve izdelke in
storitve so določene v posebnih
garancijskih izjavah, ki so priložene
izdelkom in storitvam. Vsebine si ne
razlagajte kot dodatno garancijo. HP ne
odgovarja za tehnične ali založniške
napake ali izpuščeno vsebino.

Priznanja

Windows, Windows XP in Windows
Vista so blagovne znamke družbe
Microsoft Corporation, zaščitene v
ZDA.
ENERGY STAR in ENERGY STAR sta
v ZDA zaščiteni blagovni znamki.

Varnostne informacije

Ko uporabljate izdelek, vedno
upoštevajte varnostne ukrepe, da bi
zmanjšali nevarnost poškodb zaradi
ognja ali električnega udara.
1. Preberite vsa navodila v
dokumentaciji, priloženi napravi.
2. Izdelek priključite samo v ozemljeno
električno vtičnico. Če ne veste, ali je
ozemljena, vprašajte strokovnjaka.
3. Upoštevajte vsa opozorila in
navodila, ki so na izdelku.
4. Pred čiščenjem naprave izvlecite
napajalni kabel iz vtičnice.
5. Naprave ne smete namestiti ali
uporabljati v bližini vode ali če ste mokri.
6. Napravo namestite varno na stabilno
podlago.
7. Izdelek položite na zaščiteno mesto,
kjer ne more nihče stopiti na napajalni
kabel ali se spotakniti ob njega in ga
tako poškodovati.
8. Če naprava ne deluje normalno,
glejte

Reševanje težav

.

9. V napravi ni delov, ki bi jih lahko
popravil uporabnik. Servisiranje morajo
opraviti na servisu.

Dostopnost

Naprava ponuja številne funkcije, ki
omogočajo dostop ljudem posebnimi
potrebami.
Za slepe in slabovidne
Uporabniki s prizadetim ali slabim
vidom si lahkopri uporabi programske
opreme pomagajo s pripomočki za
osebe s posebnimi potrebami,
vgrajenimi v operacijski sistem. Podpira
tudi druge tehnologije za tiste s
posebnimi potrebami, na primer
bralnike zaslona, Braillovi bralnike in
programe za pretvorbo govora v
besedilo. Za barvno slepe uporabnike
so barvni gumbi in zavihki v programski
opremi in na nadzorni plošči naprave
označeni s kratkim besedilom ali
ikonami, ki predstavljajo ustrezno
dejanje.
Za osebe, ki se težko premikajo
Uporabniki s posebnimi gibalnimi
potrebami lahko funkcije programske
opreme tiskalnika izvajajo z ukazi na
tipkovnici. Programska oprema podpira
tudi možnosti pripomočkov za ljudi s
posebnimi potrebami v operacijskem
sistemu Windows, na primer
zaklepanje, preklopne signale,
upočasnitev in simulacija miške. Vratca
naprave, gumbi, pladnji za papir in
vodila za papir lahko uporabljajo
uporabniki z omejeno močjo in
dosegom.
Podpora
Več informacij o dostopnosti tega
izdelka in HP-jevi zavezi osebam s
posebnimi potrebami najdete na HP-
jevem spletnem mestu

www.hp.com/

accessibility

.

Informacije o dostopnosti za Mac OS X
najdete na Applovem spletnem mestu

www.apple.com/accessibility

.