Ajutor HP Officejet 4500

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Ghidul utilizatorului

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-

One series

Ghidul utilizatorului

background image

Informaţii Copyright

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Note Hewlett-Packard
Company

Informaţiile conţinute în acest
document pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
Toate drepturile rezervate.
Reproducerea, adaptarea sau
traducerea acestui material este
interzisă fără permisiunea prealabilă
scrisă a Hewlett-Packard, cu excepţia
situaţiilor permise de legislaţia privind
drepturile de autor.
Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele stipulate în
declaraţiile exprese de garanţie care
însoţesc produsele şi serviciile
respective. Nici una din afirmaţiile din
acest document nu trebuie privită ca
garanţie suplimentară. HP nu îşi asumă
răspunderea pentru eventualele erori
tehnice şi editoriale sau omisiuni din
acest document.

Certificări

Windows, Windows XP şi Windows
Vista sunt mărci înregistrate în S.U.A.
ale Microsoft Corporation.
ENERGY STAR şi simbolul ENERGY
STAR sunt mărci înregistrate în S.U.A.

Informaţii de siguranţă

Respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă minime la utilizarea acestui
produs, pentru a reduce riscul
eventualelor arsuri sau electrocutări.
1. Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile
din documentaţia dispozitivului.
2. Utilizaţi numai prize electrice cu
împământare atunci când conectaţi
acest produs la o sursă de curent
electric. În cazul în care nu ştiţi dacă
priza dispune de împământare,
adresaţi-vă unui electrician calificat.
3. Citiţi cu atenţie toate avertismentele
şi instrucţiunile de pe produs.
4. Deconectaţi produsul de la reţeaua
de curent electric înainte de a-l curăţa.
5. Nu instalaţi sau utilizaţi acest produs
lângă apă sau atunci când sunteţi ud.
6. Instalaţi produsul în siguranţă, pe o
suprafaţă stabilă.
7. Instalaţi produsul într-un loc protejat,
unde nimeni să nu poată călca şi să nu
se poată împiedica de cablul de
alimentare şi unde cablul să nu poată fi
deteriorat.
8. Dacă produsul nu funcţionează
normal, consultaţi

Rezolvarea unei

probleme

.

9. Nu există în interior piese care pot fi
reparate de către utilizator. Pentru
service, adresaţi-vă personalului
calificat.

Accesibilitate

Dispozitivul asigură o serie de funcţii
care asigură accesibilitatea acestuia
pentru persoanele cu handicap.
Vizual
Software-ul dispozitivului este accesibil
pentru utilizatorii cu deficienţe de
vedere prin intermediul caracteristicilor
şi opţiunilor de accesibilitate ale
sistemului de operare. De asemenea,
acesta acceptă cele mai performante
tehnologii specifice pentru aceste
dizabilităţi, precum cititoare de ecran,
cititoare Braille şi aplicaţii de conversie
a vocii în text. Pentru utilizatorii care
suferă de cecitate cromatică, butoanele
şi filele colorate utilizate în software şi
pe panoul de control al dispozitivului
conţin text simplu sau etichete de
pictograme care comunică acţiunile
corespunzătoare.
Mobilitate
Pentru utilizatorii cu deficienţe de
mobilitate, funcţiile software ale
dispozitivului pot fi executate prin
intermediul comenzilor de la tastatură.
Software-ul permite, de asemenea,
utilizarea unor opţiuni de accesibilitate
Windows, cum ar fi StickyKeys,
ToggleKeys, FilterKeys, şi MouseKeys.
Uşile, butoanele, tăvile pentru hârtie şi
ghidajele de hârtie ale dispozitivului pot
fi acţionate de utilizatori cu putere şi
capacitate de întindere limitate.
Asistenţă tehnică
Pentru detalii suplimentare despre
accesibilitatea acestui produs şi
dedicarea HP cu privire la
accesibilitatea produselor, vizitaţi site-
ul Web HP l

www.hp.com/accessibility

.

Pentru informaţii despre accesibilitate
pentru Mac OS X, vizitaţi site-ul Web
Apple la

www.apple.com/accessibility

.