HP Officejet 4500 Žinynas

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Vartotojo vadovas

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-

One serija

Vartotojo vadovas

background image

Informacija apie autorių
teises

© Hewlett-Packard Development
Company, L.P., 2009.

„Hewlett-Packard
Company“ pranešimai

Šiame dokumente pateikiama
informacija gali būti pakeista be
perspėjimo.
Visos teisės saugomos. Šią medžiagą
kopijuoti, adaptuoti ar versti į kitą kalbą
be išankstinio raštiško bendrovės
„Hewlett-Packard“ sutikimo
draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai
leidžia autoriaus teisės.
HP produktų ir paslaugų garantijos
nustatytos specialiuose garantiniuose
pareiškimuose, kurie pateikiami kartu
su produktais ir paslaugomis. Jokios čia
pateiktos informacijos negalima
interpretuoti kaip papildomos
garantijos. HP neatsako už technines ar
redakcines klaidas šiame leidinyje.

Patvirtinimai

„Windows“, „Windows XP“ ir „Windows
Vista“ yra JAV registruotieji „Microsoft
Corporation“ prekių ženklai.
„ENERGY STAR“ ir „ENERGY STAR“
ženklas yra JAV registruoti prekės
ženklai.

Saugos informacija

Kai naudojatės šiuo gaminiu, visuomet
imkitės elementarių atsargumo
priemonių, kad išvengtumėte galimo
sužeidimo dėl gaisro ar elektros
smūgio.
1. Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus
nurodymus, pateiktus dokumentuose,
kuriuos gavote su įrenginiu.
2. Į maitinimo tinklą gaminį junkite tik
per įžemintą elektros lizdą. Jei
nežinote, ar elektros lizdas įžemintas,
pasiteiraukite kvalifikuoto elektriko.
3. Laikykitės visų perspėjimų ir
nurodymų, esančių ant gaminio.
4. Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį
nuo elektros lizdo.
5. Nestatykite ir nenaudokite šio
gaminio prie vandens arba kai esate
sušlapę.
6. Pastatykite gaminį patikimai ant tvirto
paviršiaus.
7. Įrenkite gaminį saugioje vietoje, kad
niekas negalėtų užlipti ant maitinimo
laido, už jo užkliūti ar jį sugadinti.
8. Jei gaminys neveikia kaip turėtų, žr.

Problemos sprendimas

.

9. Viduje nėra dalių, kurias galėtų
prižiūrėti pats vartotojas. Priežiūrą
patikėkite tik kvalifikuotiems techninės
priežiūros specialistams.

Pritaikymas neįgaliesiems

Šiame įrenginyje numatyta daug
ypatybių, kurios palengvina darbą
žmonėms su negalia.
Vaizdinės
Įrenginio programinė įranga pritaikyta
vartotojams su regos negalia ar
silpnaregiams: tam pasitelkiamos
operacinės sistemos pritaikymo
neįgaliesiems parinktys ir ypatybės. Ji
taip pat suderinama su didžiąja dalimi
pagalbinių technologijų, pvz., ekrano
skaitytuvų, Brailio skaitytuvų ir balso
vertimo tekstu programomis. Spalvų
neskiriantiems vartotojams
programinėje įrangoje ir įrenginio
valdymo skydelyje naudojami spalvoti
mygtukai ir skirtukai pažymėti įprastu
tekstu ar piktogramomis, kurios
apibūdina konkretų veiksmą.
Judėjimo
Vartotojams su judėjimo negalia skirta
galimybė prietaiso programinės įrangos
funkcijas vykdyti klaviatūros
komandomis. Programinė įranga taip
pat suderinama su „Windows“
pritaikymo neįgaliesiems parinktimis,
pvz., „StickyKeys“, „ToggleKeys“,
„FilterKeys“ ir „MouseKeys“. Įrenginio
dangčiai, mygtukai, popieriaus dėklai ir
popieriaus kreiptuvai gali būti valdomi
vartotojų, kurių ribotos jėgos ir
pasiekiamumo galimybės.
Parama
Daugiau informacijos apie šio gaminio
pritaikymą neįgaliesiems ir HP
įsipareigojimą gaminti tokius produktus
rasite HP interneto svetainėje adresu

www.hp.com/accessibility

.

Pritaikymo neįgaliesiems informaciją
„Mac OS X“ aplinkoje rasite „Apple“
interneto svetainėje adresu

www.apple.com/accessibility

.