HP Officejet 4500 leírás

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Felhasználói kézikönyv

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-

One sorozat

Felhasználói kézikönyv

background image

Szerzői jogok

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Hewlett-Packard
megjegyzései

A jelen dokumentumban szereplő
információk minden előzetes értesítés
nélkül megváltozhatnak.
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi
törvények által megengedetteken túl
tilos a dokumentumot a HP előzetes
írásbeli engedélye nélkül
sokszorosítani, átdolgozni vagy
lefordítani.
A HP-termékekre és szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban
rögzített jótállás érvényes. A jelen
tájékoztatóban foglaltak nem
értelmezhetők az abban foglaltakon
kívül vállalt jótállásnak. A HP nem vállal
felelősséget a jelen dokumentumban
előforduló technikai és szerkesztési
hibákért vagy hiányosságokért.

Védjegyek

A Windows, a Windows XP és a
Windows Vista a Microsoft Corporation
Egyesült Államokban bejegyzett
védjegye.
Az ENERGY STAR név és az ENERGY
STAR jelzés az Egyesült Államokban
bejegyzett jelzések.

Biztonsági információk

A termék használata során mindenkor
érvényesíteni kell azokat az alapvető
biztonsági előírásokat, melyek révén
elkerülhetők a tűz vagy áramütés
okozta személyi sérülések.
1. Olvassa át alaposan a készülék
dokumentációjában található
utasításokat.
2. Kizárólag földelt elektromos aljzathoz
csatlakoztassa a terméket.
Amennyiben nem biztos abban, hogy a
csatlakozóaljzat el van-e látva
földeléssel, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
3. Tartsa szem előtt a készüléken
feltüntetett valamennyi figyelmeztetést
és utasítást.
4. Tisztítás előtt húzza ki a készülék
csatlakozóját a fali aljzatból.
5. A készüléket nem szabad víz
közelében üzembe helyezni, és akkor
sem, ha az üzembe helyezést végző
személy bőre vagy ruházata nedves.
6. A készüléket vízszintes, szilárd
felületen kell elhelyezni.
7. Olyan biztonságos helyen
üzemeltesse a készüléket, ahol senki
nem léphet a kábelekre, illetve senki

nem botolhat meg vezetékekben, és
ahol mód van a vezetékek
károsodásoktól való megvédésére.
8. Ha a termék nem működik
megfelelően, lapozza fel a

Megoldás

keresése

című részt.

9. A termék belsejében nincsenek
felhasználó által javítható alkatrészek.
A javítást kizárólag szakképzett szerelő
végezheti el.

Kisegítő lehetőségek

A készülék több olyan szolgáltatást is
biztosít, amely megkönnyíti használatát
a segítséggel élők számára.
Látás
A készülék szoftvere látássérült vagy
gyengén látó emberek számára is
használható az operációs rendszer
kisegítő lehetőségei és szolgáltatásai
révén. A legtöbb kisegítő technológiát is
támogatja, például a
képernyőolvasókat, a Braille-olvasókat
és a hangfelismerő alkalmazásokat. A
színvak felhasználók számára a
szoftver és az eszköz kezelőpanelének
színes gombjain és párbeszédlapjain
egyszerű feliratok vagy ikonok is
vannak, amelyek a megfelelő műveletre
utalnak.
Mozgás
A mozgáskorlátozott felhasználók a
készülék szoftverfunkcióit
billentyűparancsokkal is elérhetik. A
szoftver támogatja a Windows kisegítő
lehetőségeit, például a Beragadó
billentyűket, az Állapotjelző hangokat, a
Billentyűszűrést és a
Billentyűzetegeret. A készülék fedelei,
gombjai, papírtálcái és papírvezetői kis
erővel és kis távolságból is
üzemeltethetők.
Támogatás
A termék kisegítő lehetőségeiről és a
HP kisegítő lehetőségek melletti
elkötelezettségéről a HP webhelyén
olvashat a következő címen:

www.hp.com/accessibility

.

A Mac OS X operációs rendszereken
elérhető kisegítő lehetőségekkel
kapcsolatban az Apple webhelyén
olvashat a következő címen:

www.apple.com/accessibility

.