Pomoć za HP Officejet 4500

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Korisnički priručnik

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) iz serije sve-

u-jednom

Korisnički priručnik

background image

Informacije o autorskim
pravima

(c) 2009. Autorska prava Hewlett-
Packard Development Company, L.P.

Obavijesti tvrtke Hewlett-
Packard Company

Informacije sadržane u ovom
dokumentu podložne su izmjenama bez
prethodne najave.
Sva prava pridržana. Umnožavanje,
modifikacija i prijevod ovog materijala
nisu dopušteni bez prethodnog
pismenog odobrenja tvrtke Hewlett-
Packard, osim u mjeri dopuštenoj
zakonima o autorskim pravima.
Jedina jamstva za HP-ove proizvode i
usluge navedena su u izričitim izjavama
o ograničenom jamstvu koje dobivate
uz takve proizvode i usluge. Ništa ovdje
navedeno ne smije se shvatiti kao
dodatno jamstvo. HP nije odgovoran za
tehničke i uredničke pogreške ili
propuste u ovom dokumentu.

Potvrde

Windows, Windows XP i Windows Vista
zaštitni su znakovi tvrtke Microsoft
Corporation registrirani u SAD-u.
ENERGY STAR i oznaka ENERGY
STAR registrirani su zaštitni znakovi u
SAD-u.

Sigurnosne informacije

Prilikom korištenja ovog proizvoda
uvijek se pridržavajte osnovnih mjera
opreza kako biste smanjili rizik od
ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim
udarom.
1. Pročitajte s razumijevanjem sve
upute iz dokumentacije koju ste dobili
uz uređaj.
2. Koristite samo uzemljene naponske
utičnice za priključivanje uređaja na
naponsku mrežu. Ako ne znate koja je
utičnica uzemljena, provjerite sa
kvalificiranim električarom.
3. Proučite sva upozorenja i upute
označene na proizvodu.
4. Uređaj prije čišćenja isključite iz
zidne utičnice.
5. Ne ugrađujte i ne upotrebljavajte ovaj
proizvod u blizini vode ili dok ste mokri.
6. Proizvod stabilno postavite na čvrstu
podlogu.
7. Proizvod postavite na zaštićeno
mjesto gdje nitko ne može nagaziti ili
zapeti za kabel za napajanje i gdje se
kabel neće oštetiti.
8. Ako proizvod ne radi normalno,
pogledajte

Rješavanje problema

.

9. U uređaju nema dijelova koje korisnik
može sam popraviti. Servisiranje

prepustite kvalificiranom servisnom
osoblju.

Pristupačnost

Uređaj ima brojne značajke koje
omogućuju pristup osobama s
posebnim potrebama.
Vizualno
Softver uređaja dostupan je korisnicima
s poteškoćama s vidom putem
upotrebe opcija i značajki
pristupačnosti vašeg operacijskog
sustava. On ujedno podržava i
tehnologiju pomagala, poput čitača
zaslona, čitača Brailleovog pisma i
aplikacije tekst-u-glas. Za korisnike koji
ne razlikuju boje, obojani gumbi i kartice
koji se koriste u softveru i na
upravljačkoj ploči uređaja na sebi imaju
jednostavan tekst ili natpis na ikonama
koji odgovara određenoj radnji.
Mobilnost
Korisnici koji imaju poteškoća s
kretanjem funkcije softvera uređaja
mogu izvršavati putem naredbi s
tipkovnice. Softver ujedno podržava i
opcije pristupačnosti sustava Windows,
kao što su StickyKeys (ljepljive tipke),
ToggleKeys (tipke za prebacivanje),
FilterKeys (filtarske tipke) i MouseKeys
(tipke miša). Vratima, gumbima,
ladicama za papir i vodilicama za papir
mogu upravljati korisnici slabije fizičke
snage i ograničenog dohvata.
Podrška
Dodatne informacije o pristupačnosti
ovog proizvoda i HP-ovoj predanosti
pristupačnosti proizvoda potražite na
HP-ovu web-mjestu na adresi

www.hp.com/accessibility

.

Informacije o pristupačnosti za Mac OS
potražite na web-mjestu tvrtke Apple,
na adresi

www.apple.com/accessibility

.