HP Officejet 4500 ohje

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Käyttöopas

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-One -

sarja

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeustiedot

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Hewlett-Packard Companyn
ilmoitukset

Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja
voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän
materiaalin kopioiminen,
muokkaaminen tai kääntäminen on
kielletty ilman Hewlett-Packardin
kirjallista ennakkolupaa lukuun
ottamatta tekijänoikeuslain sallimia
tapoja.
HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat
takuut määritetään tuotteiden ja
palvelujen mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän
julkaisun sisältöä ei tule tulkita
lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän
julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Tavaramerkit

Windows, Windows XP ja Windows
Vista ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa.
ENERGY STAR ja ENERGY STAR -
merkki ovat Yhdysvalloissa
rekisteröityjä merkkejä.

Turvallisuustietoja

Kun käytät laitetta, noudata aina
turvallisuusmääräyksiä, jotta palovaara
ja sähköiskujen riski olisi
mahdollisimman pieni.
1. Huolehdi siitä, että luet ja ymmärrät
kaikki laitteen mukana toimitettavat
ohjeet.
2. Käytä vain maadoitettua pistorasiaa,
kun kytket tuotteen virtalähteeseen. Jos
et tiedä, onko pistorasia maadoitettu,
ota yhteyttä asiantuntevaan
sähköasentajaan.
3. Noudata kaikkia laitteeseen
merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
4. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta
ennen puhdistamista.
5. Tuotetta ei saa asentaa tai käyttää
veden lähellä tai kun olet märkä.
6. Aseta laite tukevalle alustalle.
7. Asenna tuote suojattuun paikkaan,
jossa johdon päälle ei voi astua ja jossa
johtoon ei voi kompastua, jottei johto
vaurioidu.
8. Jos tuote ei toimi kunnolla, katso
kohtaa

Ongelmanratkaisu

.

9. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän
huollettavia osia. Toimita laite
tarvittaessa asiantuntevaan huoltoon.

Helppokäyttöisyys

Laitteessa on useita ominaisuuksia,
joiden avulla vammaisten on helpompi
käyttää sitä.
Näkökyky
Myös henkilöt, joiden näkökyky on
heikentynyt, pystyvät käyttämään
laitteen ohjelmistoa käyttöjärjestelmän
helppokäyttötoiminnoilla. Se tukee
myös useimpia avustavia tekniikoita,
kuten näytönlukijoita, Braille-lukijoita ja
puhetta tekstiksi muuttavia sovelluksia.
Värisokeita varten on ohjelman ja
laitteen ohjauspaneelin värillisissä
painikkeissa teksti tai kuvake, joka
kuvaa kutakin toimintoa.
Liikuntakyky
Käyttäjät, joiden liikuntakyky on heikko,
voivat käyttää laitteen ohjelmiston
toimintoja näppäimistökomentojen
avulla. Ohjelmisto tukee myös
Windowsin helppokäyttötoimintoja,
esimerkiksi alas jäävät näppäimet-,
lukitusnäppäimet- ja hiirinäppäimet-
toimintoja. Käyttäjät, joiden voimat tai
ulottuvuus ovat heikot, voivat käyttää
apunaan laitteen kantta, paperilokeroita
ja paperiohjaimia.
Tuki
Lisätietoja tämän tuotteen
helppokäyttöisyysominaisuuksista ja
HP:n sitoutumisesta
helppokäyttöisyyteen on HP:n Web-
sivustossa osoitteessa

www.hp.com/

accessibility

.

Lisätietoja Mac OS X -
käyttöjärjestelmän
helppokäyttöisyydestä on Applen Web-
sivustossa osoitteessa

www.apple.com/accessibility

.